Партияга катталуу

«БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясынын (баштапкы, райондук, шаардык) бөлүмүнө

АРЫЗ

Мени «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясынын мүчөлүгүнө кабыл алууңузду суранамын. «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясынын максаттарын жана милдеттерин колдоймун, партиянын Уставын жана Программасын аткарамын. Башка саясий партияларда мүчөлүгүм жок.

Суроттун олчому 3x4